Feng Shui Analizi için gerekli dökümanlar şunlardır;

1. Mülkünüzün arazi planı (google earh’den de temin edilebilir)

2. Ölçekli bina planlarınız (mevcut değilse ölçü alıp çıkarıyorum)

3. Binanızın inşaatının bitiş tarihi, hangi yıllar arasında inşa edildi?
1864-1884   1.periyod
1884-1904    2.periyod
1904-1924    3.periyod
1924-1944    4.periyod
1944-1964    5.periyod
1964-1984    6.periyod
1984-2004    7.periyod
2004-2024    8.periyod

4. Varsa büyük değişiklikler tadiatlar ve tarihleri
5. Daha önce oturanlar hakkında bilgi
6. Şu anda oturanların doğum tarihleri

Bunlarla birlikte feng shui analizine başlanır.