Zaman… Uğruna filozofların, bilim adamlarının ve araştırmacıların ter döktüğü ve şu an bile saniye saniye bizim için işleyen paradoks… Zaman da aynı bizim gibi ayrı seçim şansına sahip bir varlıktır, asla insanın yarattığı bir şey değildir, insan muazzam işleyen ve gelişen zamanı olayları anlamlandırmak için kullanmıştır. Zaman bizim kontrolümüzde olsaydı Enstein’in rölativite teorisinde bahsettiği gibi zaman hareket ve yerçekimiyle yavaşlamazdı…

Wikipedia’ya göre zaman ”olayların sürelerini ve aralarındaki boşlukları kıyaslamak ve de hem gerçekte hem de bilinçli deneyimde değişim niceliklerini incelemek için kullanılan çeşitli ölçümler sonucu ortaya çıkan bileşen niceliklerdir.”

Zamanı çizgisel sanırız, geçmişten günümüze, günümüzden geleceğe gibi ama klasik feng shui’de zaman lineer değil döngüseldir. Zaman dairesel olunca başı ve sonu yoktur. Olaylar olur ve biter, tekrar olur. Bir devre bitince diğeri başlar, sürekli hareket vardır. Enerjinin akışı da döngüseldir.

Feng shui takvimi güneşin hareketini baz alarak zaman döngülerini hesaplar. 4 ana zaman döngüsü vardır;

 

“Altmışlık” 60 yıl döngüsü
3 Çağ, her 60 yıl bir çağ
9 Döngü, 20 yıl bir döngü
24 saat mevsimsel işaretler, her 12 ay için iki işaret

 

İlahi nizam ve kainat kitabına göre ise zaman dünya zamanı ve idraki zaman olmak üzere ikiye ayrılır. Dünya zamanı asli zamana göre çok basit ve kısıtlıdır çünkü bir odağı, belirli bir başlangıcı, geçmiş, şimdisi, gelecek durumları vardır ve de bağlı olmak zorunda olduğu dünya maddeleri ile ona bağlı idrakleri basittir. Aşağıdaki şekildeki gibi üç boyutta sarmal olarak devam eder, düz bir hatta değildir, bir nokta etrafında hatta ona dik sarmal devirler yaparak ilerler. OPRS yüzeyine dik ve ona hiçbir tesir yapmaz. Asli zaman hattı olan Z Z’ doğrusuna diktir ve hiç tesir etmez.

 

 

 

Yüksek zaman idraki ise bir kürenin bütünü içinde, her tarafa akarak yürüyen bir zaman karmaşığıdır. Aşağıdaki şekildeki gibi kürenin merkezinden sonsuz olan çevre noktalarından her birine yürüyen sonsuz doğrultular ve bu doğrultulara uygun gelen sonsuz kapsama sahiptir. Geçmiş, şimdi, gelecek kavramları bir tek oluşa bağlayarak aynı anda yaşanabilir. Süptil madde ortamı aynı anda bir kürenin bütün yüzeylerinde birden yaşamasına kolayca olanak vermektedir.

 

 

Her ikisini aynı şemada gösterirsek, aşağıda a-b hattı evreni kateden asli zamandır. Dünya zamanı x noktası etrafında devirler yapar ve sarmallar çizer, ne kadar devir yaparsa yapsın asli zaman üzerindeki x noktasından ayrılmaz, yerinde sayar. İdraki zaman ise iç içe küreler merkezinden bütün yönlerine aynı zamanda genişler. İlahi nizam ve kainata göre asıl tekammül dünya üstü vazife planından itibaren başlar…

 

Şu anda dünyada olduğumuza göre ve bizim için önemli olan asli zaman değil dünya zamanı olduğuna göre her yeni güne nasıl bir enerjiyle uyandığımızı o günün elementi belirler daha doğrusu bizim elementimizi nasıl etkilediği belirler. Bunu araştıran bilime bazi (kaderin dört sütunu ya da çin astrolojisi’de) denir. Her günün, saatin yeni bir enerjisi vardır. Doğum tarihi gün, ay, yıl ve saat olarak incelenerek kişisel elementin gücü ve diğerlerinin ona etkisi analiz edilerek karakter, içsel yetenekler ve hayat yolu irdelenir, geçmiş, bugün, ve gelecek hakkında analiz yapılır.

Zamanın görünmesi için mekan şarttır. Bunun için 3 koşul gerekir;

  1. Zamanın akışını ve dönemlerin geçişini saptamak için maddesel bir ortam
  2. Bu dönemlerin oluşumu ve zamanın akışı için hareket
  3. Dönemlerin saptanması için hareketi o ortama bağlamak.

Bu yüzden zaman ve mekan birbirinden ayrılamaz. Klasik feng shui zamanı ve mekanı bütünsel ele alır, mekan belirli zaman aralıkları için incelenir. Bu sayede bazı olayların nasıl ve neden oluştuğunu anlamakla kalmaz evinizdeki ve hayatınızdaki iniş çıkışları proaktif olarak önceden değerlendirme olanağı bulursunuz. Bir insanın talihi zamanla nasıl değişirse bir evin talihi de değişir. Nasıl yapıldığını öğrenmek ve danışmanlık almak için bana yazın…

 

SO © 2020 Her hakkı saklıdır. Sitedeki yazılar izinsiz ve kaynak belirtmeden başka yerde yayımlanamaz. Ancak yazıları yazar ismi ve kaynak belirterek ya da siteye link vererek paylaşabilirsiniz.