Feng Shui Nedir?

Aynı form ve ebatta, aynı renk ve malzemelerle döşenmiş, aynı aydınlatma ve tesisat kullanılmış iki mekan aynı mıdır? Feng shui’ ye göre değildir. Aynı mekana iki farklı insan yerleştiğinde de mekan aynı mekan değildir artık. Her bireyin ayrı bir enerjisi, psikolojisi ve doğayla farklı bir etkileşimi vardır. İşte kişiye özel zaman, iç ve dış mekan enerjilerinin ve bu enerjilerin nasıl etkileştiğinin çalışılmasına feng shui denir. Amacı bu güçlerin dengelenmesidir çünkü ancak denge ile insan hayatına sağlık, para ve doğru ilişkiler gelir. Doğanın pozitif güçleriyle negatifleri yok ederek size daha olumlu bir yaşam sağlamayı hedeflerken yaşam mekanınızla uyum içinde yaşamanızı sağlar. Sanat, bilim, felsefe, psikoloji, fizyoloji, ve astroloji dahil bütün deneyimleri bünyesinde bulundurur. Kendinizin bile bilmediği özelliklerinizi öğrenmenizi ve kendinizi daha iyi tanımanızı sağlar; sizin için doğru renkleri, kariyeri ve çevreyi belirlemenize yardımcı olur.

 

Feng Shui’nin temel prensipleri:

Eskilerin doğa araştırmaları sonucu ünlü İtalyan matematikçi Fibonacci’nin meşhur serisine uygun sıralamayla feng shuinin temellerini oluşturan taiji (1), yin ve yang (2), qi (3), beş element (5), ve sekiz diagram (8) keşfedildi.

**Qi doğanın enerjisi, her şeyin altında ve her şeyi birleştiren hayatın nefesidir. Bitkilerdeki hayvanlardaki dağlardaki denizlerdeki ve bizlerdeki enerjidir Qi, şans, kader, hayal, içgüdüdür. Canlı yada canlı olmayan her şeyin bir Qi enerjisi vardır. Feng shui uzmanları Qi enerjisini kullanarak müşterilerinin sağlık, varlık ve ilişkilerini geliştirmelerine yardımcı olurlar. Qi hareketlidir, değişkendir, zamanla değişir, çoğalır, dağılır, genişler, yoğunlaşır, hareketi hızlanır yavaşlar aşağı yada yukarı gider. Qi ‘den etkilenmemek mümkün değildir. Hepimiz bu büyük gücünün parçasıyız ve etkisi altındayız. Sheng Qi positif qi, Sha Qi negatif Qi dir.

**Feng shui’nin ilk prensibi Yin ve Yang‘dir. Yin doğanın feminen pasif enerjisi Yang de maskülen ve aktif olan enerjisidir, ikisi sürekli hareket halindedirler ve karışırlar. Taiji sembolü ikisini birarada gösterir, koyu renk olan Yin açık renk olan Yang dir. Bir mekanda Yin ve Yang enerjileri dengeli değilse gereksiz stres ve huzursuzluk oluşacaktır, feng shui danışmanı bu dengelemeyi yapar.

**Feng shui’de Qi enerjisini dengelemenin önemli bir yolu beş elementin etkileşiminden faydalanmaktır. Feng shui uzmanı destekleyen, kontrol eden, üreten beş element döngüleri yardımıyla mekanda denge sağlar. Ateş Qi her yöne yayılır, toprak Qi şıkışır, metal Qi kısalır, su Qi akar ve ağaç Qi yukarı doğru büyür. Her elementin ayrı rengi, mevsimi, yönü, sayısı, ısı durumu ve triagramda ayrı yerleşimi vardır.

**Sekiz Triagram doğanın hem bağımsız hemde birbiriyle ilintili olaylarının simetrik bir modele yansıtılmasıdır. Doğa ve insan olaylarının anlaşılması için ve negatif Qi’yi düzeltmek için kullanılır. Bagua buradan ortaya çıkmıştır ; positif Qi’yi güçlendirip negatif Qi yi pozitifle değiştirmeye yarar.

 

Feng Shui Okulları:

Bilinen en eski feng shui okulları olan form okulları evlerin yönlerine ve yerleşimlerine odaklanmıştı. Kuzeyde dağlar, denizler, güney ve doğuda nehirler ve platolar, sert esen rüzgarlarsa batıdaydı. Evleri yerleştirirken temel gaye soğuk kuzey havasından korunmak ve güney güneşinden faydalanmaktı. Hayvanların önemli olduğu bir kültüre sahip oldukları içinde her yönü bir hayvan figürü temsil ediyordu. Kuzey siyah kaplumbağa, doğu ejderha, güney anka kuşu ve batı beyaz kaplandı. Etrafı bu 4 hayvanla çevrili olan ev yaşam için en uygun ortam olarak düşünülüyordu. Form okullarının yaklaşımı içgüdüseldi. Daha sonra kültürün ve medeniyetin gelişmesiyle toplulukta insan sayısı arttı ve herkesi doğru yöne yerleştirmek için daha sofistike teknikler geliştirildi ve pusula okulları oluştu. Bu teknikler günümüzde hala en çok kullanılan yöntemlerdir ve form okuluna göre daha çok bilgi, gözlem ve deneye dayanır. Black Sect (Siyah şapka) okulu enerji akışı ve bagua üzerinde yoğunlaşmış, feng shui’nin modernize ve sadeleştirilmiş yöntemidir ancak geleneksel feng shui masterları tarafından pek kabul görmez çünkü qi enerjisini baguaya göre bölmelere ayırmıştır fakat geleneksel feng shui’de qi bir bütündür ve parçalanamaz.

 

Feng Shui’nin Tarihçesi:

6000 yıl önce eski Çin’de bugünün bilim adamları sayılabilecek gözlemciler doğanın dairesel dönüşüm hareketini farkettiler ve bunun bizi nasıl etkilediğini incelemeye başladılar. Doğayı incelerken tek tek parçalara değil bütünün tamamına baktılar, ve tüm parçaların uyum içinde birbiriyle bağlantılı olduğunu gördüler. Çünkü her şeyi birbirine bağlayan ve ana bileşeni olan Qi yi keşfettiler. Qi akışını mekanlarda doğru şekilde sağladıkları zaman insan sağlığını olumlu yönde etkileyebildiklerini keşfettiler. Aynı şekilde insan vücudunda Qi enerjisinin sirkülasyonu için Tai Qİ, Qi-Gong, Shiatsu masajı ve Akupunktur uyguladılar. Ancak mevsimsel dönüşümler, yer ve yönler ile hava durumu qi’ nin dağılımda değişiklikler ve dengesizlikler yaratıyordu. Bunun için günümüzde de kullandığımız bazı formüller geliştirdiler. Bu şekilde Qi frekansları ve ortamdaki elementleri yada eksik elementleri inceleyebildiler. Fiziksel dünyada her maddenin bir Qi gücü olduğu gibi bu enerji çeşitlerinin de doğadaki 5 elementte; toprak, ateş, metal, su ve ağaç karşılığı vardı. İnsanların da enerji seviyesi farklıydı ve her birey elementsel enerji grubuyla incelendi, çevreyle uyumuna bakıldı ve çok belirgin sonuçlar elde edildi. Eskiler olumsuz dengesizlikleri düzeltmek için geliştirdikleri formülleri uyguladılar ve başarılı oldular. Feng shui’nin prensipleri geneneksel çin tıbbı ve akupunkturla aynıdır. Faydaları kanıtlandığından gizlilik esasına dayanır sadece masterlardan sayılı öğrencilerine sözlü anlatımla nesillerden nesillere geçmiştir. Bugün modern bilimde tek bir elamanın nasıl işlediğini incelemektense bütünü incelemeye başladı ve öyle bir noktaya gelindi ki tümden gelim tüme varımın önüne geçti. 20.yy’da Quantum fiziğinin keşfiyle her şeyin enerji bakımından birbiriyle bağlantılı olduğu kanıtlandı. Bu teoriye göre tüm madde aynı enerjiden yapıldı fakat bu enerji değişen frekanslarda titreştiği için sadece bir kısmını beş duyu organımızla algılayabiliyoruz. Algılamadığımız ama var olan bir sürü frekans var, radyo dalgaları gibi. Tabi hepsi pozitif yansımıyor insan sağlığına. Araştırmalar gösterdi ki radon ve gama ışınları gibi ışınlar strese hatta kansere sebep olabiliyor buda doğal enerjilerle insan sağlığı arasındaki ilişkinin bir kanıtı. Negatif enerji sinir sistemimizi, genetik şifremizi ve bağışıklık sistemimizi altüst edebilirken pozitif enerji sağlığımızı destekler, stresle başa çıkmamızı kolaylaştırır ve başarılı olmamızı sağlar. Feng shui’nin amacı işte bu olumsuz enerjileri olumlu enerjilere dönüştürmektir.